رای به سایت :
938
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

آغاز ثبت نام اعتکاف
آغاز ثبت نام اعتکاف

آغاز ثبت نام اعتکاف در ایام البیض در مسجد ولیعصر(عج)

پایگاه مقاومت بسیج ام المهدی (عج) 1396/12/19
یادداشت/ «اعتکاف» رمضان کوچک
یادداشت/ «اعتکاف» رمضان کوچک

سه روز برای سی روز، در ایام «اعتکاف».

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1394/02/13