رای به سایت :
617
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
پنجشنبه 07 ارديبهشت 1396 -

تقدیر از مسئولین گردان امام علی (ع)
تقدیر از مسئولین گردان امام علی (ع)

در آمفی تئاتر ناحیه جضرت امیرالمومنین علی (ع) از مسئولین گردان امام علی (ع) تقدیر و تشکر بعمل آمد

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/10/22
جلسه تقدیر و تشکر از اعضای ستاد یاس نبی (ص) برگزار شد
جلسه تقدیر و تشکر از اعضای ستاد یاس نبی (ص) برگزار شد

جلسه تقدیر و تشکر از اعضای ستاد یاس نبی (ص) با حضور جانشین ناحیه حضرت امیر (ع) برگزار شد

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/01/22