رای به سایت :
784
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
جمعه 29 دي 1396 -

جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد
جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد

قرارگاه جهاد فرهنگی با حضور سردار سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول ا... (ص) تهران بزرگ در ناحیه حضرت امیرالمومنین علی (ع)برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/10/22
جلسه قرارگاه فرهنگی
جلسه قرارگاه فرهنگی

یکشنبه جلسه قرارگاه فرهنگی در ساختمان ازگل برگزار گردید.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1395/10/22