رای به سایت :
617
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
پنجشنبه 07 ارديبهشت 1396 -

جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد
جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد

قرارگاه جهاد فرهنگی با حضور سردار سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول ا... (ص) تهران بزرگ در ناحیه حضرت امیرالمومنین علی (ع)برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/10/22
قرارگاه جهاد فرهنگی تشکیل جلسه داد
قرارگاه جهاد فرهنگی تشکیل جلسه داد

سردار سادات حسینی: باید کار فرهنگی اثر گذار بر جامعه را از خودمان آغاز کنیم.

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/02/07