رای به سایت :
860
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
سه شنبه 04 ارديبهشت 1397 -

دومین جلسه جهاد فرهنگی برگزار شد
دومین جلسه جهاد فرهنگی برگزار شد

جلسه جهاد فرهنگی با حضور فرماندهی ناحیه و معاونت های تخصصی در دفتر فرماندهی برگزار شد

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1396/04/03
جلسه جهاد فرهنگی و روز قدس برگزار شد
جلسه جهاد فرهنگی و روز قدس برگزار شد

جلسه جهاد فرهنگی و روز قدس با حضور فرمانده ناحیه حضرت امیرالمومنین علی (ع) و فعالان فرهنگی برگزار شد

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1396/04/02
جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد
جلسه قرارگاه جهاد فرهنگی برگزار شد

قرارگاه جهاد فرهنگی با حضور سردار سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول ا... (ص) تهران بزرگ در ناحیه حضرت امیرالمومنین علی (ع)برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/10/22
قرارگاه جهاد فرهنگی تشکیل جلسه داد
قرارگاه جهاد فرهنگی تشکیل جلسه داد

سردار سادات حسینی: باید کار فرهنگی اثر گذار بر جامعه را از خودمان آغاز کنیم.

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1395/02/07