رای به سایت :
885
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
سه شنبه 01 خرداد 1397 -
رتبه بندی سایت های برتر قسم
رتبه بندی سایت های برتر قسم

رتبه بندی سایتهای برتر قسم خبری در فررودین ماه 1395
calendar
تاریخ : 1395/02/20 - 15:35
21
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)، با توجه به اهمیت به روز رسانی سایت های قسم خبری حوزه ها و پایگاه ها و ایجاد روحیه و انگیزه در بین مسئولین این سایت ها، مقرر شد از فروردین امسال به یک حوزه و 3 پایگاه برتر هر ماه هدایای نقدی تعلق گیرد که بدینوسیله سایتهای برتر ناحیه معرفی می گردد.