رای به سایت :
1372
محبوب
حوزه 172 فاطمه الزهرا (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
پنجشنبه 28 دي 1396 -

جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه فرهنگی حوزه با حضور فرهنگی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/11
جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/23