رای به سایت :
1308
محبوب
حوزه 172 فاطمه الزهرا (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
دوشنبه 29 آبان 1396 -

جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/23
جلسه امر به معروف
جلسه امر به معروف

جلسه گزارش گیری امر به معروف پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/09
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی حوزه با پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/05
جلسه طرح ابرار
جلسه طرح ابرار

جلسه طرح ابرار فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/07/25
نمایشگاههای دفاع مقدس
نمایشگاههای دفاع مقدس

جانشین فرمانده حوزه 172 از نمایشگاههای دفاع مقدس پایگاهها سرکشی کرد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/31
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی درحوزه 172 برگزار گردید.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/29
کارگاه آموزشی شباب
کارگاه آموزشی شباب

جلسه توجیه پایگاهها جهت تشکیل گردان سایبری برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/22
جلسه طرح ابرار
جلسه طرح ابرار

جلسه چهارم تربیت و تعالی حوزه ای، طرح ابرار برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/12
اردوی مشهد مقدس
اردوی مشهد مقدس

خواهران بسیجی اردوی حوزه 172 به مشهد رسیدند.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/06/06
جلسه اردویی
جلسه اردویی

جلسه مسئولین اردویی حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/05/24
جلسه بازرسی
جلسه بازرسی

جلسه مسئولین بازرسی پایگاه ها تشکیل شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/05/10
امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر

جلسه امربه معروف در حوزه 172 تشکیل شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/05/10

1 2