رای به سایت :
1542
محبوب
حوزه 172 فاطمه الزهرا (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
یکشنبه 29 مهر 1397 -

اختتامیه مسابقات قرآن
اختتامیه مسابقات قرآن

خواهران حوزه 172 و پایگاههای تابعه در اختتامیه مسابقات قرآن شرکت کردند.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1397/02/05
مسابقات قرآن
مسابقات قرآن

سه پایگاه از حوزه 172 فاطمه الزهرا در مسابقات قرآن شرکت کردند.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1397/02/04
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی پایگاههای حوزه 172 برگزار گردید.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/11/01
جلسه فضای مجازی
جلسه فضای مجازی

جلسه فضای مجازی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/16
جلسه سایبری
جلسه سایبری

جلسه سایبری پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/14
جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه فرهنگی حوزه با حضور فرهنگی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/10/11
جلسه برنامه های راهبردی
جلسه برنامه های راهبردی

جلسه گزارش گیری برنامه های راهبردی پایگاههای حوزه 172 برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/09/28
جلسه مسئولین بازرسی
جلسه مسئولین بازرسی

جلسه ماهانه بازرسی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/09/02
جلسه فرهنگی
جلسه فرهنگی

جلسه مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/23
جلسه امر به معروف
جلسه امر به معروف

جلسه گزارش گیری امر به معروف پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/09
جلسه نیروی انسانی
جلسه نیروی انسانی

جلسه نیروی انسانی حوزه با پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/08/05
جلسه طرح ابرار
جلسه طرح ابرار

جلسه طرح ابرار فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

حوزه 172 فاطمه الزهرا (س) 1396/07/25

1 2 3