تاریخ : سه شنبه 23 آبان 21:56
کد خبر : 597229
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه فرهنگی

جلسه فرهنگی

جلسه مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاهها برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 172 فاطمه الزهرا (س)  ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)،

سه شنبه 23 آبان ساعت 9 صبح جلسه فصلی با مسئولین فرهنگی و سازندگی پایگاه های حوزه 172 فاطمه الزهراء(س) در حوزه برگزار شد. در این جلسه پس از تشکر از پایگاه ها به جهت اجرای خوب کارهای فرهنگی و سازندگی، شرح گزارش کتبی از پایگاه ها گرفته شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ