رای به سایت :
30
محبوب
حوزه 174 زینب کبری (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
چهارشنبه 03 بهمن 1397 -

گزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره روز قدس
گزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره روز قدس
گزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره روز قدس
    تاریخ› پنجشنبه 18 تير 1394 - 21:10

گزیده بیانات مقام معظم رهبری درباره روز قدس

کمیسیون جذب شهید واضحی فرد
کمیسیون جذب شهید واضحی فرد
    تاریخ› سه شنبه 23 دي 1393 - 16:41

کمیسیون جذب شهید واضحی فرد در حوزه 174 زینب کبری (س) برگزار شد