رای به سایت :
30
محبوب
حوزه 174 زینب کبری (س)
ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)
چهارشنبه 03 بهمن 1397 -
گزارش برنامه ورزش همگانی حوزه 174 زینب کبری(س)
گزارش برنامه ورزش همگانی حوزه 174 زینب کبری(س)

حوزه 174 زینب کبری (س) گزارش برنامه ورزش همگانی را به معاونت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین ارائه کرد
calendar
تاریخ : 1393/11/12 - 10:00
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش خبرنگار قسم ازحوزه 174 زینب کبری (س) ، ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین علی (ع) ، این حوزه گزارش برنامه ورزش همگانی خودرا به شرح ذیل به معاونت تربیت بدنی

ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین علی (ع) ارسال کرد

" به حول و قوه الهی باشگاه کانون فرهنگی - ورزشی امیرالمومنین علی (ع) در تاریخ 1393/10/13 افتتاح گردید و روزهای زوج ورزش همگانی حلقه های صالحین در ساعت 8 صبح الی 9/30 در

این مکان ورزش به عمل می آید ."

پایان پیام ://


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 6125مطالب مرتبط