پایگاه مقاومت بسیج شهید مهتدی
 
دوشنبه 01 آبان 1396 -

رای به سایت :
284
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج شهید مهتدی
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • فایل های تابلو اعلانات مسجد 17...

  • فایل های تابلو اعلانات مسجد 16 20-6-96

  • جلسه اول ارائه متربیان

  • جلسه اول کلاس عقائد(مرحله دوم)

  • جلسه اعطای مسولیت این هفته

چندرسانه ای
اخبار صالحین
جلسه هفتگی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
برگزاری جلسات هفتگی قرآن بیست و یکم مهر ماه 96
محفلی صمیمی با مسول صالحین
جلسه ارائه گزارش تابستان خدمت مسول صالحین برگزار شد.
گذشته
جلسه هفتگی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جلسه هفتگی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
برگزاری جلسات هفتگی قرآن بیست و یکم مهر ماه 96
محفلی صمیمی با مسول صالحین محفلی صمیمی با مسول صالحین
جلسه ارائه گزارش تابستان خدمت مسول صالحین...
جلسه هفتگی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جلسه هفتگی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
جلسه هفتگی قرآن برگزار شد.
حال و آینده
فعالیت های پایگاه