پایگاه مقاومت بسیج صابر
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
37
محبوب

سینه زنی حلقه جناب آقای مزینی
سینه زنی حلقه جناب آقای مزینی
    تاریخ› یکشنبه 16 مهر 1396 - 23:39

سینه زنی در حسینیه آل یاسین (س)

بازدید از موزه ارتباطات
بازدید از موزه ارتباطات
    تاریخ› پنجشنبه 19 مرداد 1396 - 00:27

بازدید از موزه ارتباطات همراه با یکی حلقه های صالحین

برد شیرین در بازی دوستانه
برد شیرین در بازی دوستانه
    تاریخ› یکشنبه 15 مرداد 1396 - 18:25

نوجوانان بسیج صابر بار دیگر خوش درخشیدند

اردوی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج صابر
اردوی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج صابر
    تاریخ› یکشنبه 18 تير 1396 - 08:20

اردوی تفریحی پایگاه مقاومت بسیج صابر ویژه حلقه صالحین جوانان

برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
    تاریخ› جمعه 06 اسفند 1395 - 22:06

در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/4 در پایگاه بسیج صابر جلسه ی حلقه های صالحین برای تمامی رده های سنی برگزار گردید که در آن ها پس از قرائت قرآن به بحث های تربیتی و اعتقادی پرداخته شد.

برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
    تاریخ› چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 22:03

در روز چهارشنبه مورخ 1395/11/21 در پایگاه بسیج صابر جلسه ی حلقه های صالحین برای تمامی رده های سنی برگزار گردید که در آن ها پس از قرائت قرآن به بحث های تربیتی و اعتقادی پرداخته شد.

برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه صابر
    تاریخ› چهارشنبه 13 بهمن 1395 - 22:46

در روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 در پایگاه بسیج صابر جلسه ی حلقه های صالحین برای تمامی رده های سنی برگزار گردید که در آن ها پس از قرائت قرآن به بحث های تربیتی و اعتقادی پرداخته شد.