پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س)
 
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

رای به سایت :
22
محبوب

خبر نشست مربی با سرگروهها واعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروهها واعضای شورا
    تاریخ› یکشنبه 19 آذر 1396 - 02:19

به گزارش خبرنگار پایگاه حصرت فاطمه س امروز درتاریخ 96.9/18نشست مربی با سرگروههای صالحین واعضای شورا با موضوع مهدویت درمحل پایگاه برگزار گردید

خبر نشست مربی با سرگروههای صالحین و اعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروههای صالحین و اعضای شورا
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 1396 - 23:42

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه مربی با سرگروههای صالحین و اعضای شورا درتاریخ 96.9.5با موضوع مهدویت در محل پایگاه برگزار گردید

خبر نشست مربی با سرگروههای صالحین واعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروههای صالحین واعضای شورا
    تاریخ› جمعه 26 آبان 1396 - 16:57

به گزارش خبرنگارپایگاه حضرت فاطمه س نشست مربی وسرگروهای صالحین واعضای شورا در تاریخ 96/8/20باموضوع ادامه سیره نبوی برگزار گردید

خبر حلقه صالحین کودکان
خبر حلقه صالحین کودکان
    تاریخ› جمعه 05 آبان 1396 - 23:06

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه صالحین کودکان درتاریخ 96.8.4با موضوع حجاب برگزار گردید

خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› جمعه 05 آبان 1396 - 23:01

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه صالحین نوجوانان در تاریخ 96.8.3درمحل پایگاه با موضوع امر به معروف ونهی از منکر برگزار گردید

خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
    تاریخ› یکشنبه 23 مهر 1396 - 20:49

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس حلقه صالحین کودکان در تاریخ 96.7.23برگزار گردید

خبر حلقه صالحین نوجوانان
خبر حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› چهارشنبه 19 مهر 1396 - 23:16

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه صالحین نوجوانان در تاریخ 96.7.18با موضوع حسادت برگزار گردید

خبر کلاس حلقه صالحین جوانان
خبر کلاس حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 02:25

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس حلقه صالحین با موضوع عفاف و حجاب در تاریخ 96.6.23برگزار گردید

خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› پنجشنبه 16 شهريور 1396 - 21:36

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس نشست حلقه صالحین نوجوانان در تاریخ 96.6.16برگزار گردید با موضوع غدیر خم

خبر اردوی حلقه صالحین در مشهد الرضا ع
خبر اردوی حلقه صالحین در مشهد الرضا ع
    تاریخ› سه شنبه 07 شهريور 1396 - 19:21

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س حلقه صالحین پایگاه در اردوی دستواره مشهد شرکت کردند

خبر کلاس حلقه صالحین نوجوانان
خبر کلاس حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 01:27

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس حلقه صالحین نوجوانان در تاریخ یکشنبه96.6.5با موضوع دروغگویی و راستگویی برگزار گردید

خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
    تاریخ› سه شنبه 31 مرداد 1396 - 19:05

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس حلقه صالحین کودکان درتاریخ 96.5.30با موضوع نماز برگزار گردید

خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› دوشنبه 30 مرداد 1396 - 04:14

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه صالحین نوجوانان در تاریخ 96.5.29با موضوع مشورت برگزار گردید

خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
    تاریخ› دوشنبه 01 خرداد 1396 - 23:27

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه مربی با سرگروههای صالحین و اعضای شورا امروز در تاریخ96.3.1

خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
خبر کلاس حلقه صالحین کوکان
    تاریخ› پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 - 23:47

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س کلاس حلقه صالحین کودکان امروز درتاریخ 96.2.28برگزار گردید

خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
    تاریخ› دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 - 23:24

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست مربی با سرگروه در تاریخ 96.2.18برگزار گردید

خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
خبر نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا
    تاریخ› سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 - 04:15

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست مربی با سرگروه ها و اعضای شورا در تاریخ 96.2.11برگزار گردید

خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان  و جوانان
خبر نشست حلقه صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› شنبه 02 ارديبهشت 1396 - 12:56

به گزارش خبر نگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه نوجوانان و جوانان در تاریخ96.1.31در محل پایگاه برگزار گردید

خبر نشست حلقه نوجوانان
خبر نشست حلقه نوجوانان
    تاریخ› چهارشنبه 08 دي 1395 - 22:24

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س نشست حلقه نوجوانان در تاریخ 95.10.8برگزار گردید

خبر نشست حلقه کودکان
خبر نشست حلقه کودکان
    تاریخ› جمعه 03 دي 1395 - 03:34

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه نشست حلقه کودکان امروز برگزار گردید

1 2 3