پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س)
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
22
محبوب

خبرنشست بصیرتی
خبرنشست بصیرتی
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 23:34

به گزارش خبرنگار پایگا حضرت فاطمه س نشست بصیرتی با موضوع 9دی توسط دکتر قادری معاون سیاسی سازمان هوا فضا درمحل مسجد حضرت فاطمه س درتاریخ96/10/8 برگزار گردید

خبر مهدقرآن
خبر مهدقرآن
    تاریخ› سه شنبه 21 آذر 1396 - 20:37

به گزارش خبرنگارپایگاه حضرت فاطمه سمهد قرآن درمحل پایگاه درتاریخ96/9/19برگزارگردید با موضوع سوره قدر

خبر آغاز هفته دفاع مقدس
خبر آغاز هفته دفاع مقدس
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 15:06

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س 96/6/31آغاز هفته دفاع مقدس راگرامی می داریم

RSS