پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س)
 
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

رای به سایت :
22
محبوب

خبرنشست بصیرتی
خبرنشست بصیرتی
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 03:04

به گزارش خبرنگار پایگا حضرت فاطمه س نشست بصیرتی با موضوع 9دی توسط دکتر قادری معاون سیاسی سازمان هوا فضا درمحل مسجد حضرت فاطمه س درتاریخ96/10/8 برگزار گردید

خبر مهدقرآن
خبر مهدقرآن
    تاریخ› چهارشنبه 22 آذر 1396 - 00:07

به گزارش خبرنگارپایگاه حضرت فاطمه سمهد قرآن درمحل پایگاه درتاریخ96/9/19برگزارگردید با موضوع سوره قدر

خبر آغاز هفته دفاع مقدس
خبر آغاز هفته دفاع مقدس
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 19:36

به گزارش خبرنگار پایگاه حضرت فاطمه س 96/6/31آغاز هفته دفاع مقدس راگرامی می داریم

RSS